top of page
Image by Datingscout

Hvordan bliver man en
Cypern skattehjemmehørende

For at blive betragtet som skattemæssigt hjemmehørende i Cypern skal du normalt være til stede på Cypern i mere end 183 dage i et kalenderår. I henhold til '60-dages reglen' kan du blive betragtet som skattemæssig hjemmehørende i Cypern, hvis du enten opfylder 60-dages reglen eller '183-dages reglen'.

60-dages reglen har til hensigt at tiltrække et betydeligt antal individer (investorer, iværksættere, digitale nomader, kunstnere, sportsudøvere, besætningsmedlemmer, udenlandske ansatte og andre forretningsfolk), som ikke opfylder kravene til skattemæssig bopæl i noget land.

SÅDAN BLIVER MAN CYPERN SKATTELIG RESIDENTER UNDER 60-DAGS REGLEN

For at blive skattemæssigt hjemmehørende i Cypern på grundlag af 60-dages reglen skal du opfylde følgende betingelser:

Forbliv på Cypern i mindst 60 dage i løbet af et skatteår

Bliv ikke i nogen anden enkelt stat i en periode på mere end 183 dage

Er ikke skattemæssigt hjemmehørende i nogen anden stat

Udføre forretningsaktiviteter og/eller arbejde på Cypern og/eller være direktør i et skattemæssigt hjemmehørende selskab i Cypern

Oprethold en permanent bopæl på Cypern (enten ejet eller lejet)

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL CYPERN SKATTELIG BOPÆL

De krævede dokumenter for at opnå Cyperns skattemæssige opholdsattest med

Ikke-domicilstatus:

Pas (kopi)

Kontoudtog for de sidste 6 måneder for at påvise tilstrækkelige midler til at leve af indtægtskilden

Sygesikring

Bolig lejeaftale

Gul seddel fra immigration (MEU1 ansøgningsskema påkrævet for EU-borgere)

Skatteregistreringsskemaer

Skattemæssigt hjemsted ved etablering af Cypern-enhed

Image by Karlis Reimanis

Vil du have glæde af vækstmulighederne

og afslappet livsstil på Cypern?

Lad os diskutere dine individuelle forhold og undersøge dine muligheder

REGISTRERING AF DIT EGET PRIVATE VIRKSOMHED

En af de mest populære måder at blive Cypern skatteboer på er ved at registrere din egen private virksomhed, som giver dig beskæftigelse.

Ved at etablere et Cypern-selskab kan udenlandske personer få arbejdstilladelser og skattemæssigt opholdsattest (Cypern ikke-hjemmehørende skattestatus) fra myndighederne. Denne mulighed giver de udstationerede aktionærer og ansatte i virksomheden mulighed for at ansøge om opholdsstatus.

En Cypern-enhed tilbyder mange skatte- og forretningsmuligheder.

Cypern-virksomheder nyder godt af lav selskabsskat på 12,5 %, 100 % udenlandsk ejerskab, ingen valutarestriktioner, gratis profitrepatriering, alle fordele fra Cyperns næsten 70 dobbeltbeskatningsaftaler osv.

bottom of page